Sửa lỗi bàn phím máy tính, laptop bị loạn ký tự

Hướng dẫn sửa lỗi bàn phím bị loạn chữ, sửa lỗi bàn phím máy tính, laptop bị loạn ký tự

By

Rất nhiều người dùng máy tính thường bị những lỗi sau đây.

– Khi dùng “Shift + 3″ thì lại hiện ra kí tự £ thay vì là dấu #, Shift + 2 lại ra dấu ” chứ không phải là là dấu @
– Khi các bạn sử dụng tiếng việt như chữ “d” thì lại ra là “dđ”
– Các trường hợp khác bị xuất hiện các kí tự lạ như: hhhhh, mmmmm.

Gõ bàn phím bị loạn chữ

Sau đây là hướng dẫn khác phục các lỗi loạn bàn phím.

KHẮC PHỤC LỖI BÀN PHÍM BỊ LOẠN CHỮ

 

1. Gõ chữ ra số

Khi các bạn gõ chữ thì lại bị hiện lên các số 1,2,3…
– Nguyên nhân:  Do các bạn đã vô tình ấn vào phím ” fn + numlk”
– Cách khắc phục:  Các bạn thực hiện lại thao tác “fn + numlk” để tắt chế độ này

2.  Xuất Hiện: Hhhh, Mmmm, …

Khi thực hiện các thao tác gõ phím liên tục xuất hiện những dãy cùng 1 ký tự ví dụ như Hhhhhhhh,…
– Nguyên nhân: Nguyên nhân ở đây là do bàn phím của các bạn đã bị kẹt phím nào đấy
– Cách khắc phục: Với trường hợp này các bản kiểm tra lại phím đó gõ lại nhiều lần hoặc các bạn có thể tháo phím ra và vệ sinh lại bàn phím.

3.Gõ chữ “D” Thì Lại Ra Là “Dđ”

Khi chuyển sang chế độ gõ tiếng việt để nhâp văn bản thì bị lỗi với các ký tự đặc biệt như Đ,Ă,Ư,Ơ.. khi các bạn gõ “D” thì lại xuất hiện ký tự “Dđ”
– Nguyên nhân: Do các bạn bị lỗi VietKey hoặc Unikey.
– Cách khắc phục: Với lỗi này các bạn cần thoát tất cả các bộ gõ tiếng việt như Vietkey, Unikey và mở lại. Nếu không được hãy gỡ bỏ hoàn toàn bộ gõ tiếng việt ra khỏi máy tính sau đó tải lại bộ gõ tiếng việt mới.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like