Giảm cân

Giảm béo là một quá trình dài và nhiều khó khăn. Do đó, bạn không nên áp dụng một chế độ giảm cân quá nhanh chóng mà còn phải kết hợp vs tập luyện khoa học ăn uốn eat clean